STUDENTS | Горный Университет

STUDENTS

1. Students Council of Faculty of Mining

#

Name

Group

1

Golovin Ilya Sergeevich

TPR-13

2

Goloveshkina Aleksandra Vladimirovna

IZB-13-2

3

Novoselova Anna Vadimovna

BTS-13

4

Belova Daria Valerievna

TPP-13

5

Sablina Galina Evgenievna

BTB-13

6

Bukach Evgenia Dmitrievna

TO-13

7

Russkikh Anastasia Andreevna

IZB-13-1

8

Shiryaeva Yulia Vasilievna

IZS-13-2

9

Yakunicheva Nina Andreevna

IZS-13-1

10

Mastabaev Nikolay Viktorovich

VD-13

11

Zverev Andrey Vladimirovich

TPP-12

12

Leonova Veronika Stanislavovna

IZB-12-1

13

Khasanov Aleksandr Ilyasovich

TO-12

14

Sazontseva Valeria Viktorovna

IZS-12-2

15

Smirnova Elena Sergeevna

IZB-12-2

16

Chaschin Konstantin Aleksandrovich

ТПР-12

17

Pavlov Sergey Konstantinovich

VD-12

18

Petrov Aleksey Yurievich

IZS-12-1

19

Demina Anastasia Andreevna

IZS-11-1

20

Shakhov Evgeny Alekseevich

TPR-11

21

Kudryavtsev Artem Andreevich

VD-11

22

Dunaeva Evgeniya Nikoleavna

IZB-11

23

Bushuev Artem Aleksandrovich

TO-11-2

24

Moskvin Evgeny Sergeevich

TO-11-1

25

Dragunov Nikita Sergeevich

TPP-11

26

Nelikhina Viktoria Andreevna

IZS-11-2

27

Khaknazarova Petr Vladimirovich

BTS-11

28

Ryzhkov Sergey Konstantinovich

TO-10

29

Pipkina Elena Anatolievna

IZ-10-1

30

Pavlichenko Anna Aleksandrovna

IZ-10-2

31

Danilov Aleksandr Sergeevich

IZ-10-3

32

Ubykin Artem Igorevich

BTP-10

33

Ugarkina Aleksandra Mikhailovna

TPR-10

34

Titov Demian Sergeevich

VD-10

35

Yaroshenko Valeria Valerievna

TPP-10

36

Seregin Yakov Valentinovich

ТОР-09

37

Smirnov Dmitry Dmitrievich

TOS-09

38

Ovsyannikov Denis Sergeevich

IZ-09-2

The chairman of Students Council of Faculty of Mining is Kutsenina Olga Igorevna, group IZS-11-1

2. List of groups

1 year

2 year

3 year

4 year

5 year

BTS-13

BTS-12

BTS-11

BTP-10

BTP-09

BTB-13

VD-12

VD-11

VD-10

VD-09

VD-13

IZB-12-1

IZB-11

IZ-10-1

IZ-09-1

IZB-13-1

IZB-12-2

IZS-11-1

IZ-10-2

IZ-09-2

IZB-13-2

IZS-12-1

IZS-11-2

IZ-10-3

IZ-09-3

IZS-13-1

IZS-12-2

TO-11-1

TO-10

TO-09

IZS-13-2

TO-12

TO-11-2

TPP-10

TPP-09

TO-13

TPP-12

TPP-11

TPR-10

TPR-09

TPP-13

TPR-12

TPR-11

 

 

TPR-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система Orphus
Стандартная версия сайта